JUBILEUSZOWA SESJA NAUKOWA

ETOS LUDZI NAUKI

18 GRUDNIA 2021r.

Sala Sesyjna Rady Miasta Wrocławia (Sukiennice 9)

 

Wrocławskie Towarzystwo Naukowe powstało w trudnych — wręcz heroicznych — czasach powojennej odbudowy kraju, a w szczególności budowy nauki polskiej we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Uroczysta inauguracja jego działalności nastąpiła 10 czerwca 1946 roku w auli Politechniki Wrocławskiej. Była ona zwieńczeniem starań i prac podjętych już jesienią 1945 roku przez członków Towarzystwa Naukowego we Lwowie, działającego w latach 1920-1939, będącego kontynuacją powstałego w roku 1901 Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej we Lwowie.

Pierwszym i długoletnim prezesem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego był prof. Stanisław Kulczyński, a do członków założycieli należeli tak znakomici uczeni, jak Jerzy Kowalski, Tadeusz Mikulski, Stanisław Rospond, Tadeusz Bigo, Wincenty Styś, Kamil Stetko, Teofil Modelski, Kazimierz Majewski, Karol Maleczyński, Antoni Knot, Hugo Steinhaus, Bronisław Knaster, Kazimierz Sembrat, Gustaw Poluszyński, Ludwik Hirszfeld, Andrzej Klisiecki, Stanisław Loria czy Edward Sucharda.

Obchodzi zatem w tym roku Wrocławskie Towarzystwo Naukowe piękny jubileusz 75-lecia. Za wkład wniesiony w rozwój i promocję wrocławskiej nauki otrzymało w czerwcu nagrodę Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka.

Obecni członkowie WTN z jego prezesem prof. Wojciechem Witkiewiczem na czele za główny cel działalności tej jakże zasłużonej placówki uznają uczynienie z niej platformy dyskusyjnej nad kierunkami rozwoju Wrocławia i Dolnego Śląska. Chodzi o to, by stanowiło ono forum upowszechniania ważnych idei naukowych i społecznych, a nade wszystko — by promowało ideę społeczeństwa opartego na wiedzy i kompetencji. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe chce kontynuować lwowskie tradycje i założenia dotyczące propagowania wiedzy i nauki, ale w nowej odsłonie, dostosowanej do współczesnych czasów.

Dlatego narodził się pomysł zorganizowania sesji naukowej, która będzie zwieńczeniem jubileuszu 75-lecia. Sesji mającej szczególne znaczenie, idea bowiem jej organizacji sięga roku 1986, a miała się ona odbyć w dniach 24-25 kwietnia. Jej tematem był ETOS LUDZI NAUKI. Zgromadzono wiele referatów, a pochodziły one z ośrodków akademickich Warszawy, Krakowa, Poznania, Łodzi i Wrocławia. Decyzją ówczesnego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu sesję, niestety, odwołano. „Przełożona na później”, jak to sformułowano, nigdy się nie odbyła.

Tym goręcej i serdeczniej zapraszamy do udziału w niej w roku jubileuszowym, a odbędzie się ona w sobotę 18 grudnia.

W imieniu Zarządu Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego

prof. Jan Miodek

PROGRAM KONFERENCJI

08:30 – 09:00

Rejestracja uczestników

09:00 – 09:05

Powitanie uczestników
prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz
Prezes Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego

WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI

09:05 – 09:10

Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

09:10 – 09:15

dr inż. Jacek Ossowski
Sekretarz Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Wrocławia (wieloletni Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia)

09:15 – 09:20

prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
Prezes Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk

09:20 – 09:25

Prorektor ds. Kształcenia dr hab.inż. Agnieszka Bieńkowska prof. PWr
Politechnika Wrocławska

09:25 – 09:40

prof. dr hab. Roman Duda
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego (1995–1999), senator I kadencji (1989-1991), wiceminister edukacji narodowej (1991–1993)

09:40 – 09:50

prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz
Prezes Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego

ETYKA BADAŃ NAUKOWYCH

10:00 – 10:15

Komisja ds Etyki w Nauce a rzetelność w nauce
prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski
Komisja ds Etyki w Nauce, Polska Akademia Nauk

10:15 – 10:30

Aspekty etyczne kariery naukowej
prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty
Komisja ds Etyki w Nauce, Polska Akademia Nauk

10:30 – 10:45

Etyka i krytyka naukowa
prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński
Komisja ds Etyki w Nauce, Polska Akademia Nauk

10:45 – 11:00

Podstawowe zasady życia społecznego warunkiem prawidłowego rozwoju etosu nauki
ks. prof. dr hab. Andrzej Tomko, prof. PWT
Dyrektor Instytutu Filozofii i Nauk Społecznych, Rektor byłej kadencji Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

11:00 – 11:30

Dyskusja panelowa
prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski
Prowadzący dyskusję

11:30 – 11:45

Przerwa kawowa

ETYKA KRYTYKI NAUKOWEJ

11:45 – 12:00

Etyczny wymiar krytyki naukowej
ks. prof. dr hab. Ignacy Dec
Katedra Antropologii Filozoficznej i Etyki, Instytut Filozofii Chrześcijańskiej, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

12:00 – 12:15

Etyka krytyki naukowej. Kontekst historyczny i aktualne wymiary
prof. dr hab. Jan Ryszard Sielezin
Zakład Historii Najnowszej i Ruchów Społecznych, Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski

12:15 – 12:30

Postawy i miejsce refleksji krytycznej w dyskursie etycznym
dr hab. Przemysław Kaczmarek, prof. UWr
Katedra Teorii i Filozofii Prawa; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski

12:30 – 12:45

Recenzja jako podstawa krytyki naukowej i wiarygodnego systemu publikacji naukowych: kilka refleksji na marginesie dyskusji o czasopismach drapieżnych
dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr
Zakład Eksperymentalnej Psychologii Społecznej, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

12:45 – 13:00

Krytyka Naukowa w świetle orzecznictwa sądów polskich
prof. dr hab. Józef Koredczuk
Zakład Powszechnej Historii Państwa i Prawa, Instytut Historii Państwa i Prawa; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii; Uniwersytet Wrocławski
Katedra Nauk o Państwie i Prawie, Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Opolski

13:00 – 13:30

Dyskusja panelowa
prof. dr hab. Józef Koredczuk
Prowadzący dyskusję

13:30 – 14:20

Przerwa obiadowa

KSZTAŁCENIE KADR NAUKOWYCH

14:20 – 14:35

Edukacja w dobie transformacji cyfrowej
ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
Rektor Uniwersytetu im. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie (2012-2020)

14:35 – 14:50

Dynamic capability-based learning. Nauczanie oparte na dynamicznych zdolnościach
dr hab. inż. Agnieszka Bieńkowska, prof. PWr
Prorektor ds. Kształcenia, Politechnika Wrocławska

14:50 – 15:05

Na drodze do samodzielności. Kształtowanie młodych kadr naukowych
dr. inż. arch. Marta Rusnak
Przewodnicząca Academia Iuvenum, Politechnika Wrocławska

15:05 – 15:35

Dyskusja panelowa
prof. dr hab. Piotr Młynarz
Prowadzący dyskusję; Dziekan Wydziału Chemicznego, Politechnika Wrocławska

15:35 – 15:50

Przerwa kawowa

ZASTOSOWANIE WYNIKÓW BADAŃ

15:50 – 16:05

Rola środowisk twórczych zdefiniowanie strategii zielonej transformacji Polski
prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski
Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (2016–2019)

16:05 – 16:20

Rola nauki w gospodarce lekami: w poszukiwaniu równowagi
prof. dr hab. Paweł Grieb
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

16:20 – 16:35

O trudzie innowacji: okiem wrocławianina
Tomasz Janoś
Wrocławskie Centrum Akademickie

16:35 – 17:05

Dyskusja panelowa
prof. dr hab. inż Jerzy Kaleta
Prowadzący dyskusję; Politechnika Wrocławska

17:05 – 17:30

Podsumowanie

08:30 – 09:00

Rejestracja uczestników

09:00 – 09:05

Powitanie uczestników
prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz
Prezes Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego

WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI

09:05 – 09:10

Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

09:10 – 09:15

dr inż. Jacek Ossowski
Sekretarz Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Wrocławia (wieloletni Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia)

09:15 – 09:20

prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
Prezes Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk

09:20 – 09:25

Prorektor ds. Kształcenia dr hab.inż. Agnieszka Bieńkowska prof. PWr
Politechnika Wrocławska

09:25 – 09:40

prof. dr hab. Roman Duda
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego (1995–1999), senator I kadencji (1989-1991), wiceminister edukacji narodowej (1991–1993)

09:40 – 09:50

prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz
Prezes Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego

ETYKA BADAŃ NAUKOWYCH

10:00 – 10:15

Komisja ds Etyki w Nauce a rzetelność w nauce
prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski
Komisja ds Etyki w Nauce, Polska Akademia Nauk

10:15 – 10:30

Aspekty etyczne kariery naukowej
prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty
Komisja ds Etyki w Nauce, Polska Akademia Nauk

10:30 – 10:45

Etyka i krytyka naukowa
prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński
Komisja ds Etyki w Nauce, Polska Akademia Nauk

10:45 – 11:00

Podstawowe zasady życia społecznego warunkiem prawidłowego rozwoju etosu nauki
ks. prof. dr hab. Andrzej Tomko, prof. PWT
Dyrektor Instytutu Filozofii i Nauk Społecznych, Rektor byłej kadencji Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

11:00 – 11:30

Dyskusja panelowa
prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski
Prowadzący dyskusję

11:30 – 11:45

Przerwa kawowa

ETYKA KRYTYKI NAUKOWEJ

11:45 – 12:00

Etyczny wymiar krytyki naukowej
ks. prof. dr hab. Ignacy Dec
Katedra Antropologii Filozoficznej i Etyki, Instytut Filozofii Chrześcijańskiej, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

12:00 – 12:15

Etyka krytyki naukowej. Kontekst historyczny i aktualne wymiary
prof. dr hab. Jan Ryszard Sielezin
Zakład Historii Najnowszej i Ruchów Społecznych, Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski

12:15 – 12:30

Postawy i miejsce refleksji krytycznej w dyskursie etycznym
dr hab. Przemysław Kaczmarek, prof. UWr
Katedra Teorii i Filozofii Prawa; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski

12:30 – 12:45

Recenzja jako podstawa krytyki naukowej i wiarygodnego systemu publikacji naukowych: kilka refleksji na marginesie dyskusji o czasopismach drapieżnych
dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr
Zakład Eksperymentalnej Psychologii Społecznej, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

12:45 – 13:00

Krytyka Naukowa w świetle orzecznictwa sądów polskich
prof. dr hab. Józef Koredczuk
Zakład Powszechnej Historii Państwa i Prawa, Instytut Historii Państwa i Prawa; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii; Uniwersytet Wrocławski
Katedra Nauk o Państwie i Prawie, Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Opolski

13:00 – 13:30

Dyskusja panelowa
prof. dr hab. Józef Koredczuk
Prowadzący dyskusję

13:30 – 14:20

Przerwa obiadowa

KSZTAŁCENIE KADR NAUKOWYCH

14:20 – 14:35

Edukacja w dobie transformacji cyfrowej
ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
Rektor Uniwersytetu im. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie (2012-2020)

14:35 – 14:50

Dynamic capability-based learning. Nauczanie oparte na dynamicznych zdolnościach
dr hab. inż. Agnieszka Bieńkowska, prof. PWr
Prorektor ds. Kształcenia, Politechnika Wrocławska

14:50 – 15:05

Na drodze do samodzielności. Kształtowanie młodych kadr naukowych
dr. inż. arch. Marta Rusnak
Przewodnicząca Academia Iuvenum, Politechnika Wrocławska

15:05 – 15:35

Dyskusja panelowa
prof. dr hab. Piotr Młynarz
Prowadzący dyskusję; Dziekan Wydziału Chemicznego, Politechnika Wrocławska

15:35 – 15:50

Przerwa kawowa

ZASTOSOWANIE WYNIKÓW BADAŃ

15:50 – 16:05

Rola środowisk twórczych zdefiniowanie strategii zielonej transformacji Polski
prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski
Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (2016–2019)

16:05 – 16:20

Rola nauki w gospodarce lekami: w poszukiwaniu równowagi
prof. dr hab. Paweł Grieb
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

16:20 – 16:35

O trudzie innowacji: okiem wrocławianina
Tomasz Janoś
Wrocławskie Centrum Akademickie

16:35 – 17:05

Dyskusja panelowa
prof. dr hab. inż Jerzy Kaleta
Prowadzący dyskusję; Politechnika Wrocławska

17:05 – 17:30

Podsumowanie

JUBILEUSZOWA SESJA NAUKOWA

ETOS LUDZI NAUKI

18 GRUDNIA 2021r.

Sala Sesyjna Rady Miasta Wrocławia (Sukiennice 9)

               

Skip to content