WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Société des Sciences et des Lettres de Wrocław

Wrocław Scientific Society

Rok założenia: 1946.

Siedziba: Wrocław (51-616 Wrocław, ul. Parkowa 38-40/3, tel. 713484061 sekretariat, www.wtn.wroclaw.pl, e-mail: wtn@wtn.wroclaw.pl).

Zadania: popieranie rozwoju nauki polskiej i ruchu naukowego we wszystkich gałęziach wiedzy, działalność popularyzacyjna i wydawnicza.

Struktura organizacyjna: Zebranie Ogólne, Zarząd, Komisja Rewizyjna. Wydziały i Komisje:
Wydział I, Nauk Filologicznych od 1946 r.
Wydział II, Nauk Historyczno-Filozoficznych od 1946 r.
Wydział III, Nauk Społecznych powstał w 1946 r., od 1956 r. Nauk Prawnych i Ekonomicznych, od 2006 r. Nauk Prawnych, Ekonomicznych i Zarządzania
Wydział IV, Nauk Matematycznych i Przyrodniczych powstał w 1946 r. , od 1978 r. Nauk Matematycznych, Fizycznych, Chemicznych i Nauk o Ziemi, od 2006 r. Nauk Podstawowych i Informatyki
Wydział V, Nauk Lekarskich od 1946 r.
Wydział VI, Nauk Technicznych od 1946 r.
Wydział VII, Nauk Rolniczych od 1957 r.
Wydział VIII, Nauk Biologicznych od 1978 r., od 2006 r. w Wydziale IV
Międzywydziałowa Komisja Historii Sztuki od 1948 r.
Komisja Bibliografii i Bibliotekoznawstwa powstała w 1953 r., od 1979 r. Komisja Bibliologii i Bibliotekoznawstwa
Komisja Językowa od 1955 r.
Komisja Śląska 1947 – 1961
Komisja Współpracy Polsko-Czesko-Słowackiej 1947 – 1951
Komisja Atlasu Historycznego Śląska 1949 –1951
Komisja Historii Kultury Materialnej 1949 — 1951
Komisja Dielektryków 1955 – 1962
Międzywydziałowa Komisja Słowianoznawcza 1964 – 1976
Międzywydziałowa Komisja Upowszechniania Nauki 1970 — 1974
Międzywydziałowa Komisja Badań nad Nauką 1980 — 1984

Archiwum.

Biblioteka: 5200 wol.

Wydawnictwo WTN.

Liczba członków: 31. w 1946 r., 252. w 2021 r., w tym członkowie honorowi (8), zwyczajni oraz członkowie wspierający (5)

Prezesi: Stanisław Kulczyński (1946-56), Hugo Steinhaus (1956-58, 1960-61), Edward Marczewski (1958-59, 1961-64), Dionizy: Smoleński (1959-60), Wiktor Bross (1964-68), Jerzy Skowroński (1968- 74), Hugon Kowarzyk (1974- 85), Mieczysław Klimowicz (1985-91), Marian Piekarski (1991-2010 ), Andrzej Mulak (2011-2018), Wojciech Witkiewicz (od 2019 r.)

Sekretarze generalni: Hugo Steinhaus (1946-47), Bolesław Olszewicz (1947-55), Dionizy Smoleński (1955-56), Witold Świda (1956-58), Tadeusz Marciniak (1958-61), Jerzy Łanowski (1961- 64), Jan Trzynadlowski (1964- 85), Jacek Kolbuszewski (1985-91), Jan Zarzycki (1991-2018), Katarzyna Chojnacka (od 2019 r.)

Skip to content