JUBILEUSZOWA SESJA NAUKOWA

ETOS LUDZI NAUKI

18 GRUDNIA 2021r.

Sala Sesyjna Rady Miasta Wrocławia (Sukiennice 9)

PROGRAM KONFERENCJI

08:30 – 09:00

Rejestracja uczestników

09:00 – 09:05

Powitanie uczestników
prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz
Prezes Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego

WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI

09:05 – 09:10

Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

09:10 – 09:15

dr inż. Jacek Ossowski
Sekretarz Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Wrocławia (wieloletni Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia)

09:15 – 09:20

prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
Prezes Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk

09:20 – 09:25

Prorektor ds. Kształcenia dr hab.inż. Agnieszka Bieńkowska prof. PWr
Politechnika Wrocławska

09:25 – 09:40

prof. dr hab. Roman Duda
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego (1995–1999), senator I kadencji (1989-1991), wiceminister edukacji narodowej (1991–1993)

09:40 – 09:50

prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz
Prezes Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego

ETYKA BADAŃ NAUKOWYCH

10:00 – 10:15

Komisja ds Etyki w Nauce a rzetelność w nauce
prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski
Komisja ds Etyki w Nauce, Polska Akademia Nauk

10:15 – 10:30

Aspekty etyczne kariery naukowej
prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty
Komisja ds Etyki w Nauce, Polska Akademia Nauk

10:30 – 10:45

Etyka i krytyka naukowa
prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński
Komisja ds Etyki w Nauce, Polska Akademia Nauk

10:45 – 11:00

Podstawowe zasady życia społecznego warunkiem prawidłowego rozwoju etosu nauki
ks. prof. dr hab. Andrzej Tomko, prof. PWT
Dyrektor Instytutu Filozofii i Nauk Społecznych, Rektor byłej kadencji Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

11:00 – 11:30

Dyskusja panelowa
prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski
Prowadzący dyskusję

11:30 – 11:45

Przerwa kawowa

ETYKA KRYTYKI NAUKOWEJ

11:45 – 12:00

Etyczny wymiar krytyki naukowej
ks. prof. dr hab. Ignacy Dec
Katedra Antropologii Filozoficznej i Etyki, Instytut Filozofii Chrześcijańskiej, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

12:00 – 12:15

Etyka krytyki naukowej. Kontekst historyczny i aktualne wymiary
prof. dr hab. Jan Ryszard Sielezin
Zakład Historii Najnowszej i Ruchów Społecznych, Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski

12:15 – 12:30

Postawy i miejsce refleksji krytycznej w dyskursie etycznym
dr hab. Przemysław Kaczmarek, prof. UWr
Katedra Teorii i Filozofii Prawa; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski

12:30 – 12:45

Recenzja jako podstawa krytyki naukowej i wiarygodnego systemu publikacji naukowych: kilka refleksji na marginesie dyskusji o czasopismach drapieżnych
dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr
Zakład Eksperymentalnej Psychologii Społecznej, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

12:45 – 13:00

Krytyka Naukowa w świetle orzecznictwa sądów polskich
prof. dr hab. Józef Koredczuk
Zakład Powszechnej Historii Państwa i Prawa, Instytut Historii Państwa i Prawa; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii; Uniwersytet Wrocławski
Katedra Nauk o Państwie i Prawie, Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Opolski

13:00 – 13:30

Dyskusja panelowa
prof. dr hab. Józef Koredczuk
Prowadzący dyskusję

13:30 – 14:20

Przerwa obiadowa

KSZTAŁCENIE KADR NAUKOWYCH

14:20 – 14:35

Edukacja w dobie transformacji cyfrowej
ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
Rektor Uniwersytetu im. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie (2012-2020)

14:35 – 14:50

Dynamic capability-based learning. Nauczanie oparte na dynamicznych zdolnościach
dr hab. inż. Agnieszka Bieńkowska, prof. PWr
Prorektor ds. Kształcenia, Politechnika Wrocławska

14:50 – 15:05

Na drodze do samodzielności. Kształtowanie młodych kadr naukowych
dr. inż. arch. Marta Rusnak
Przewodnicząca Academia Iuvenum, Politechnika Wrocławska

15:05 – 15:35

Dyskusja panelowa
prof. dr hab. Piotr Młynarz
Prowadzący dyskusję; Dziekan Wydziału Chemicznego, Politechnika Wrocławska

15:35 – 15:50

Przerwa kawowa

ZASTOSOWANIE WYNIKÓW BADAŃ

15:50 – 16:05

Rola środowisk twórczych zdefiniowanie strategii zielonej transformacji Polski
prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski
Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (2016–2019)

16:05 – 16:20

Rola nauki w gospodarce lekami: w poszukiwaniu równowagi
prof. dr hab. Paweł Grieb
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

16:20 – 16:35

O trudzie innowacji: okiem wrocławianina
Tomasz Janoś
Wrocławskie Centrum Akademickie

16:35 – 17:05

Dyskusja panelowa
prof. dr hab. inż Jerzy Kaleta
Prowadzący dyskusję; Politechnika Wrocławska

17:05 – 17:30

Podsumowanie

08:30 – 09:00

Rejestracja uczestników

09:00 – 09:05

Powitanie uczestników
prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz
Prezes Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego

WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI

09:05 – 09:10

Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

09:10 – 09:15

dr inż. Jacek Ossowski
Sekretarz Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Wrocławia (wieloletni Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia)

09:15 – 09:20

prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
Prezes Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk

09:20 – 09:25

Prorektor ds. Kształcenia dr hab.inż. Agnieszka Bieńkowska prof. PWr
Politechnika Wrocławska

09:25 – 09:40

prof. dr hab. Roman Duda
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego (1995–1999), senator I kadencji (1989-1991), wiceminister edukacji narodowej (1991–1993)

09:40 – 09:50

prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz
Prezes Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego

ETYKA BADAŃ NAUKOWYCH

10:00 – 10:15

Komisja ds Etyki w Nauce a rzetelność w nauce
prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski
Komisja ds Etyki w Nauce, Polska Akademia Nauk

10:15 – 10:30

Aspekty etyczne kariery naukowej
prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty
Komisja ds Etyki w Nauce, Polska Akademia Nauk

10:30 – 10:45

Etyka i krytyka naukowa
prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński
Komisja ds Etyki w Nauce, Polska Akademia Nauk

10:45 – 11:00

Podstawowe zasady życia społecznego warunkiem prawidłowego rozwoju etosu nauki
ks. prof. dr hab. Andrzej Tomko, prof. PWT
Dyrektor Instytutu Filozofii i Nauk Społecznych, Rektor byłej kadencji Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

11:00 – 11:30

Dyskusja panelowa
prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski
Prowadzący dyskusję

11:30 – 11:45

Przerwa kawowa

ETYKA KRYTYKI NAUKOWEJ

11:45 – 12:00

Etyczny wymiar krytyki naukowej
ks. prof. dr hab. Ignacy Dec
Katedra Antropologii Filozoficznej i Etyki, Instytut Filozofii Chrześcijańskiej, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

12:00 – 12:15

Etyka krytyki naukowej. Kontekst historyczny i aktualne wymiary
prof. dr hab. Jan Ryszard Sielezin
Zakład Historii Najnowszej i Ruchów Społecznych, Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski

12:15 – 12:30

Postawy i miejsce refleksji krytycznej w dyskursie etycznym
dr hab. Przemysław Kaczmarek, prof. UWr
Katedra Teorii i Filozofii Prawa; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski

12:30 – 12:45

Recenzja jako podstawa krytyki naukowej i wiarygodnego systemu publikacji naukowych: kilka refleksji na marginesie dyskusji o czasopismach drapieżnych
dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr
Zakład Eksperymentalnej Psychologii Społecznej, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

12:45 – 13:00

Krytyka Naukowa w świetle orzecznictwa sądów polskich
prof. dr hab. Józef Koredczuk
Zakład Powszechnej Historii Państwa i Prawa, Instytut Historii Państwa i Prawa; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii; Uniwersytet Wrocławski
Katedra Nauk o Państwie i Prawie, Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Opolski

13:00 – 13:30

Dyskusja panelowa
prof. dr hab. Józef Koredczuk
Prowadzący dyskusję

13:30 – 14:20

Przerwa obiadowa

KSZTAŁCENIE KADR NAUKOWYCH

14:20 – 14:35

Edukacja w dobie transformacji cyfrowej
ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
Rektor Uniwersytetu im. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie (2012-2020)

14:35 – 14:50

Dynamic capability-based learning. Nauczanie oparte na dynamicznych zdolnościach
dr hab. inż. Agnieszka Bieńkowska, prof. PWr
Prorektor ds. Kształcenia, Politechnika Wrocławska

14:50 – 15:05

Na drodze do samodzielności. Kształtowanie młodych kadr naukowych
dr. inż. arch. Marta Rusnak
Przewodnicząca Academia Iuvenum, Politechnika Wrocławska

15:05 – 15:35

Dyskusja panelowa
prof. dr hab. Piotr Młynarz
Prowadzący dyskusję; Dziekan Wydziału Chemicznego, Politechnika Wrocławska

15:35 – 15:50

Przerwa kawowa

ZASTOSOWANIE WYNIKÓW BADAŃ

15:50 – 16:05

Rola środowisk twórczych zdefiniowanie strategii zielonej transformacji Polski
prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski
Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (2016–2019)

16:05 – 16:20

Rola nauki w gospodarce lekami: w poszukiwaniu równowagi
prof. dr hab. Paweł Grieb
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

16:20 – 16:35

O trudzie innowacji: okiem wrocławianina
Tomasz Janoś
Wrocławskie Centrum Akademickie

16:35 – 17:05

Dyskusja panelowa
prof. dr hab. inż Jerzy Kaleta
Prowadzący dyskusję; Politechnika Wrocławska

17:05 – 17:30

Podsumowanie

               

Skip to content