WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Société des Sciences et des Lettres de Wrocław

Wrocław Scientific Society

 

CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE

 

Prof. dr hab. Tadeusz Bigo
członek przybrany Towarzystwa Naukowego we Lwowie

Prof. dr hab. Ludwik Hirszfeld
członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

Prof. dr hab. Andrzej Klisiecki
członek przybrany Towarzystwa Naukowego we Lwowie

Prof. dr hab. Bronisław Knaster
członek korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

Prof. dr hab. Antoni Knot
członek przybrany Towarzystwa Naukowego we Lwowie

Prof. dr hab. Jerzy Kowalski
członek czynny zamiejscowy Towarzystwa Naukowego we Lwowie
członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności

Prof. dr hab. Stanisław Kulczyński
członek czynny zamiejscowy Towarzystwa Naukowego we Lwowie
członek zamiejscowy Polskiej Akademii Umiejętności

Prof. dr hab. Stanisław Loria
członek przybrany Towarzystwa Naukowego we Lwowie

Prof. dr hab. Kazimierz Majewski
członek przybrany Towarzystwa Naukowego we Lwowie

Prof. dr hab. Karol Maleczyński
członek przybrany Towarzystwa Naukowego we Lwowie

Prof. dr hab. Tadeusz Mikulski
członek korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

Prof. dr hab. Teofil Modelski
członek czynny zamiejscowy Towarzystwa Naukowego we Lwowie

Prof. dr hab. Leszek Ossowski
członek korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

Prof. dr hab. Gustaw Poluszyński
członek przybrany Towarzystwa Naukowego we Lwowie

Prof. dr hab. Stanisław Rospond
członek przybrany Towarzystwa Naukowego we Lwowie

Prof. dr hab. Eugeniusz Rybka
członek przybrany Towarzystwa Naukowego we Lwowie

Prof. dr hab. Kazimierz Sembrat
członek przybrany Towarzystwa Naukowego we Lwowie

Prof. dr hab. Kamil Stefko
członek czynny zamiejscowy Towarzystwa Naukowego we Lwowie

Prof. dr hab. Hugo Steinhaus
członek czynny zamiejscowy Towarzystwa Naukowego we Lwowie
członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności

Prof. dr hab. Wincenty Styś
członek przybrany Towarzystwa Naukowego we Lwowie

Prof. dr hab. Edward Sucharda
członek przybrany Towarzystwa Naukowego we Lwowie
członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności
członek korespondent Akademii Nauk Technicznych

Prof. dr hab. Ananiasz Zajączkowski
członek korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

CZŁONKOWIE HONOROWI

 

1965
Jan Czekanowski (1882–1965)
Wacław Sierpiński (1882–1969)
Jan Tomaszewski (1885–1967)

1970
Stanisław Kulczyński (1895–1975)

1974
Edward Marczewski (1907–1976)

1976
Wiktor Bross (1903–1994)
Władysław Czapliński (1905–1981)
Władysław Floryan (1907–1991)
Stefan Inglot (1902–1994)
Bronisław Knaster (1893–1980)
Jerzy I. Skowroński (1901–1996)
Dionizy Smoleński (1902–1984)

1979
Stanisław Hubert (1905–1983)
Edward Szczeklik (1898–1985)

1980
Mieczysław Cena (1908–1990)
Igor Kisiel (1910–1988)

1981
Marian Suski (1905–1993)
Stanisław Tołpa (1901–1996)

1986
Alfred Jahn (1915–1999)
Andrzej Mycielski (1900–1993)
Leszek Ossowski (1905–1996)
Wacław Osuchowski (1906–1988)
Eugeniusz Rybka (1898–1988)
Kazimierz Sembrat (1902–1988)
Witold Świda (1899–1989)
Jan Trzynadlowski (1912–1995)

1988
Wiktor Jankowski (1905–1988)

1992
Ryszard Sroczyński (1922-2007)

1993
Stefan Gumiński (1913–2005)
Bogdan Zakrzewski (1916-2011)

1994
Stefan Koczorowski (1910–1997)

1995
Jerzy Fekecz
Lesław Ogielski (1914–1997)
Bolesław Popielski (1907–1997)

1996
Jerzy Łanowski (1919–2000)
Zbigniew Knapik (1926-2010

1997
Zbigniew Jara (1918-2008)

1998
Barbara Kowal-Gierczak (1926-2021)
Mieczysław Klimowicz (1919-2008)

2001
Wanda Truszkowska (1917-2004)
Adam Galos (1924-2013)

2002
Bożenna Zawirska (1923-2007)

2004
Leszek Barg (1924-2020)

2005
Sabina Kotlarek-Haus (1928-2009)

2006
Andrzej Brzecki (1921-2022)

2007
Tadeusz Heimrath (1927-2007)

2008
Antoni Furdal (1928-2019)

2009
Waldemar Kożuszek (1930-2009)

2011
Ryszard Badura (1923-2019)
Daniel J. Bem (1933-2014)
Tadeusz Bross (1930-2015)
Marian Cegielski (1925-2012)
Otton Dąbrowski (1922-2016)
Mieczysław Inglot (1931-2019)
Józef Jagielski (1934-2021)
Jacek Kolbuszewski (1938-2022)
Krystyn Matwijowski (1936-2017)
Zygmunt Mikołajczak
Jan Miodek
Marian Piekarski (1935-2010)
Jerzy Preś

2012
Danuta Kabacińska-Knapik (1927-2021)

2015
Zbigniew Domosławski
Bogdan Łazarkiewicz

2023
Piotr Dzięgiel
Danuta Kaczmarek
Alicja Kędzia
Maria Kotschy
Cezary Madryas
Andrzej Mulak
Grażyna Potężny
Ewaryst Rafajłowicz
Milica Semków

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

 

Politechnika Wrocławska (od 1998 r.)

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (od 1998 r.)

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1998 – 2019)

Uniwersytet Wrocławski (od 2003 r.)

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (od 2012 r.)

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (od 2012 r.)

Politechnika Opolska (2012 – 2016)

Uniwersytet Zielonogórski (2012 – 2014)

Skip to content