WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Société des Sciences et des Lettres de Wrocław

Wrocław Scientific Society

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

 

Do opłacenia składek zobowiązani są zwyczajni i nadzwyczajni członkowie Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Informujemy, że wysokość składki członkowskiej wynosi 200,00 zł (słownie: sto złotych zero groszy).

Wpłaty należy kierować na rachunek bankowy prowadzony w PKO Bank Polski

o numerze 78 1020 5242 0000 2202 0019 8200

Skip to content