WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Société des Sciences et des Lettres de Wrocław

Wrocław Scientific Society

 

WROCŁAWSKIE CZWARTKI NAUKOWE

1961
1. Jan Trzynadlowski, Perspektywy humanistyki

1962
2. Władysław Czapliński, Mity i prawda o historii Polski szlacheckiej
3. Wiktor Bross, Antoni Falkiewicz, Edward Szczeklik, Węzłowe problemy współczesnej kardiologii i kardiochirurgii
4. Leszek Dąbrowski, Dynamika Wrocławia
5. Zdzisław Żygulski, Gerhard Hauptmann – człowiek i pisarz. Próba charakterystyki (w setną rocznicę urodzin poety)
6. Edward Marczewski, Mistrzowie i uczniowie
7. Roman Kurdziel, Humanistyka a technika

1963
8. Kazimierz Michałowski, Sztuka wczesnochrześcijańska w Nubii w świetle najnowszych polskich wykopalisk
9. Henryk Wereszycki, W setną rocznicę powstania styczniowego
10. Tadeusz Zastawnik, Przemysłowe zagospodarowanie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego
11. Stanisław Hubert, Pokój i wojna za Bolesławów
12. Władysław Floryan, Z doświadczeń filologa wydawcy
13. Władysław Czapliński, Pamiętniki Paska. Stan badań i postulaty badawcze
      Adam Kersten, O niektórych przekazach pierwotnych Pamiętników Paska
      Jan Trzynadlowski, Sztuka pamiętnikarska Jana Chryzostoma Paska
14. Tadeusz Broniewski, Problem konstruktywizmu w architekturze
15. Zofia i Hugon Kowarzykowie, Serce w sieci

1964
16. Krystyna Tyszkowska-Lutogniewska, Jerzy Łanowski, Dyskusje poświęcone zagadnieniom popularyzacji nauki
17. Czesław Bobrowski, Aktualne zagadnienia krajów spóźnionych w rozwoju gospodarczym
18. Adam Vetulani, Fundacja Wszechnicy Kazimierzowskiej
19. Jan Sondel, Historia docet in agricultura
20. Jan Kuglin, Poligrafia w służbie nauki

1965
21. Aleksander Godlewski, Charakterystyczne różnice między człowiekiem pierwotnym a cywilizowanym (na przykładzie mieszkańców Polinezji)
22. Stanisław Leszczyński, Przestrzenna struktura gospodarki narodowej
23. Henryk Zieliński, Dawne i nowe koncepcje polskiej granicy zachodniej
24. Jerzy Mahl, Problemy zagospodarowania Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego w latach 1961-1980
25. Antonin Frinta, Śladami wybitnych mężów słowiańskich we Wrocławiu
26. Tadeusz Zipser, Struktura nowoczesnego miasta na tle zagadnień komunikacyjnych

1966
27. Tadeusz Broniewski, Problem secesji w architekturze europejskiej
28. Zbigniew Stuchly, Istota sporu w genetyce. Przyczynek do historii nauk biologicznych

1967
29. Jan Mergentaler, Wiatr słoneczny i księżyc jako rakieta
30. Edward Marczewski, Jerzy Łanowski, O zdegradowaniu kontemplacji (wokół wiersza C. Norwida Plato i Archita)

1968
31. Stefan M. Kuczyński, O wartości narodu polskiego w obliczu nowego tysiąclecia

1969
32. Bolesław Popielski, Granica między życiem a śmiercią
33. Marian Suski, Sztuczne satelity komunikacyjne
34. Witold Świda, Walka z przestępczością a nowy kodeks karny
35. Antoni Falkiewicz, Podstawy zapobiegania powikłaniom chorób wieku starszego

1970
36. Bogdan Zakrzewski, W gościnie u Aleksandra Fredry (z podróży naukowej)
37. Marian Kulczycki, Zachowanie się człowieka w sytuacjach trudnych

1971
38. Jan Mergentaler, Wacław Mejbaum, Jerzy Teisseyre, O znaczeniu badań kosmicznych dla nauki
39. Władysław Czapliński, Przebudzenie narodu na przykładzie Danii w czasie II wojny światowej
40. Bohdan Guerquin, Władysław Czapliński, Mieczysław Klimowicz, O Zamku Królewskim w Warszawie
41. Wanda Majbaum-Katzenellenbogen, Stanisław Karpiak, Szymon Brej, O programowaniu genetycznym
42. Tomasz Cieszyński, Eugeniusz Kowalczyk, Kazimierz Jabłoński, Stan i przyszłość populacji w Polsce
43. XXV-lecie WTN. Przegląd dorobku
      Hugon Kowarzyk – Nauki eksperymentalne
      Władysław Czapliński – Nauki historyczne i społeczne
Jan Trzynadlowski – Nauki filologiczne

1972
44. Wanda Stęślicka-Mydlarska, Wiesław Łukaszewski, Antoni Furdal, O pochodzeniu języka
45. Antoni Falkiewicz, Szarlataństwo a psychoterapia
46. Witold J. Kapuściński, Człowiek czy humanista w kosmosie
47. Stefan Zabłocki, Podwójne oblicze literatury staropolskiej

1973
48. Zbigniew Dziewoński, Bohdan Głowiak, Źródła zagrożenia środowiska człowieka i ochrona tego środowiska
49. Jan Mergentaler, Wyniki badań księżyca przez Łunochod i załogi statków Apollo (ilustrowany filmem z wyprawy Apollo)
50. Tadeusz Kolendowicz, Koncepcja budownictwa mieszkaniowego niedalekiej przyszłości
51. Wacław Mejbaum, Jan Mergentaler, Andrzej Trautman, Czas i przestrzeń (w interpretacji filologa, astronomia i fizyka)
52. Antoni Gucwiński, Porozumiewanie się zwierząt
53. Robert Szewalski, Problemy długofalowego rozwoju energetyki
54. Bogdan Zakrzewski, O falsyfikatach literackich

1974
55. Andrzej Mycielski, Państwo Pruskie – curiosum dziejów
56. Dionizy Smoleński, Janusz Goćkowski, Jan Trzynadlowski, Ethos społeczności uczonych i rola towarzystwa naukowego w jego kształtowaniu
57. Jerzy Bromirski, Możliwości maszyn cyfrowych w diagnostyce ogólnej
      Józef Jagielski, Możliwości maszyn cyfrowych w diagnostyce na przykładzie elektrokardiografii
      Adam Kreter, Stosowanie maszyn cyfrowych w lecznictwie w Japonii
58. Edmund Małachowicz, Architektura Ostrowia Tumskiego we Wrocławiu u schyłku panowania Piastów
59. Tadeusz Zipser, Perspektywy rozwoju Wrocławia na tle regionu
      Kazimierz Bieńkowski, Plany rozbudowy wyższych uczelni
60. Antoni Gucwiński, Ogród Zoologiczny azylem ginących gatunków zwierząt
61. Adam Podgórecki, Witold J. Kapuściński, Patologia człowieka i patologia społeczeństwa a postulaty humanizmu
62. Kazimierz Kocot, Zasada dotrzymywania umów międzynarodowych

1975
63. Ryszard Żabiński, Plany rozbudowy uczelni wrocławskich
      Tadeusz Baranowski, Plany rozbudowy placówek naukowych PAN
64. Alicja Pogodzińska, Problemy programowania i projektowania układu komunikacyjnego miasta Wrocławia
65. Władysław Czapliński, Jerzy Skowroński, Janusz Goćkowski, O autorytecie naukowym
66. Stanisław Pietraszko, Kultura miasta w refleksji prognostycznej
67. Jan Koisar, Polska wyprawa w Himalaje – Lhotse (8511 m n.p.m.) – 1974

1976
68. Antoni Furdal, Stanisław Rospond, Bogdan Siciński, Troska o język ojczysty
69. Stanisław Szpilczyński, Pojęcie życia w dziejach
70. Bogdan Zakrzewski, „Ach, to była dziewica”, (O Mickiewiczowskiej Platerównie)
71. Jan Baszkiewicz, Spór wokół Rewolucji Francuskiej
72. Antoni Gucwiński, Ogrody Zoologiczne a ochrona przyrody
73. Jan Paweł Nowacki, Wodór jako nowy nośnik energii
74. Kazimierz Dux, Krytyka teorii nadzoru immunologicznego
75. Janusz Goćkowski, Andrzej Siemianowski, Filozofia – nauka – technika

1977
76. Wiktor Bross, Blaski i cienie życia chirurga
77. Władysław Czapliński, Duma o hetmanie Stanisławie Żółkiewskim
78. Jerzy Łanowski, Marian Suski, Blaski i cienie sportu
79. Anatol Kustrzycki, Zawał serca i niewydolność wieńcowa – możliwość leczenia chirurgicznego
80. Zygmunt Galasiewicz, Współpraca ośrodka wrocławskiego ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej
      Daniel Bem, System satelitarny „Orbita”
81. Leon Handzel, Patofizjologia głosu i mowy – problem współczesnej medycyny

1978
82. Eugeniusz Konik, Ryszard Staszewski, Jan Trzynadlowski, O Aleksandrze Macedońskim w 2300-lecie śmierci
83. Wojciech Wrzesiński, Niemcy w polskiej karykaturze politycznej 1918-1939
84. Jan Baszkiewicz, Janusz Goćkowski, Andrzej Siemianowski, Europa i uniwersytety
85. Edmund Romer, Historia powstania geograficzno-statystycznego Atlasu Polski Eugeniusza Romera 1915-1916 (wspomnienia syna)
86. Andrzej Krzywicki, Teoria morfogenezy matematyka Rene Thoma
87. Antoni Gucwiński, Długowieczność zwierząt
88. Witold J. Kapuściński, O humanizację kształcenia medycznego
89. Janusz Goćkowski, Adolf Juzwenko, Kultura polityczna II Rzeczypospolitej
90. Piotr Zaremba, Postęp techniczny a proces urbanizacji kraju

1979
91. Klemens Szaniawski, Granice nauki
92. John H. Ziman, Is science to be beliewed? Czy wierzyć nauce?
93. Ryszard Sroczyński, Czy Mickiewiczowskie „Szkiełko i oko” jest jedynym stymulatorem rozwoju nauk ścisłych

1980
94. Jan Baszkiewicz, Janusz Goćkowski, Pochwała średniowiecza
95. Andrzej Zahorski, Spór o króla Stanisława Augusta
96. Mieczysław Lecz, Józef Pacyna, Problemy rozwoju energetyki jądrowej
97. Leszek Barg, Towarzystwa naukowe we Wrocławiu na tle społecznego ruchu naukowego w Polsce
98. Andrzej Siemianowski, Filozofia człowieka w ujęciu Władysława Tatarkiewicza
99. Jacek Łukasiewicz, O poezji Czesława Miłosza
100. Władysław Czapliński, Pojęcie wolności w dawnej Rzeczypospolitej szlacheckiej

1981
101. Augustyn Wasik, Współczesne kierunki naukowe w psychiatrii
102. Witold J. Kapuściński, Polska – Europa – Ojczyzna?
103. Tadeusz Kaniowski, Powszechność badania rentgenowskiego a szkodliwość promieniowania
104. Stan i perspektywy rozwoju układu komunikacyjnego m. Wrocławia – dyskusja z udziałem Towarzystwa Urbanistów Polskich
105. Janusz Goćkowski, Człowiek i forma u Gombrowicza
106. Janusz Albin, Biblioteka Ossolineum w nauce i kulturze Wrocławia

1983
107. Adam Chełmoński, Alfred Klein, Zagadnienia prawne reformy gospodarki państwowej
108. Adam Basak, Generał Władysław Sikorski – dramat legalnego rządu na obczyźnie
109. Zbigniew Siciński, Bratnia pomoc studentów Politechniki Lwowskiej – wspomnienia
110. Bogdan Zakrzewski, Boże coś Polskę Alojzego Felińskiego

1984
111. Tomasz Winnicki, Nigeria przed przewrotem
112. Stanisław Juniewicz, Możliwość kompleksowego rozwiązania gospodarki wodnej w Kotlinie Jeleniogórskiej
113. Bogdan Zakrzewski, O przemijaniu w Panu Tadeuszu

1985
114. Jan Woleński, Alfred Tarski – człowiek i uczony
115. Adam Bukowczyk, Psychopatologia wolności
116. Janusz Degler, Obecność Witkacego (Stanisław Ignacy Witkiewicz w Polsce i na świecie)

1986
117. Bronisław Jabłoński, Maria Radomska, Jerzy Sienkiewicz, Pamięci prof. Bolesława Świętochowskiego
118. Jacek Kolbuszewski, Jerzy Fabiszewski, Ochrona przyrody i kultura
119. Janusz Goćkowski, Feliksa Koniecznego teoria cywilizacji
120. Andrzej Gładysz, Sabina Kotlarek-Haus, Wszystko o AIDS
121. Jacek Kolbuszewski, Wiersze z cmentarza

1987
123. Jan Miodek, Frazeologia polska – tradycja i współczesność
124. Stanisław Juniewicz, Budownictwo wodne na Politechnice Lwowskiej i Wrocławskiej
125. Robert Szewalski, Jan Heweliusz – znakomity astronom i uczony polski XVII wieku
126. Antoni Gucwiński, O hodowli ginących gatunków zwierząt w ogrodach zoologicznych
127. Augustyn Wasik, Nerwice w świecie współczesnym

1988
128. Karol Wolfke, Prawo czy bezprawie w stosunkach międzynarodowych
129. Mieczysław Inglot, Sytuacja literatury we współczesnym świecie
130. Bolesław Popielski, Zapłodnienie pozaustrojowe w świetle etyki i prawa
131. Zygmunt Hryncewicz, Obecne i perspektywiczne zadania rolnictwa polskiego
132. Zbigniew Religa, Zastosowanie sztucznego serca w klinice
133. Adolf Juzwenko, Rok 1918 – miejsce w dziejach Polski (w 70-lecie odzyskania niepodległości)
134. Jan Hołownia, Nauki przyrodnicze a przyszłość cywilizacji

1989
135. Bogdan Zakrzewski, W krypcie Aleksandra Fredry. Historia i współczesność
136. Jerzy Fabiszewski, Arktyka i Antarktyka – ekologiczny szkic porównawczy
137. Antoni Gucwiński, Współpraca międzynarodowa ogrodów zoologicznych
138. Roman Duda, Karol Modzelewski, Kondycja nauki polskiej a przyszłość narodu
139. Mieczysław Inglot, Spór o Polskę w poezji lwowskiej lat 1939-1941

1990
140. Bogdan Siciński, Współczesne aspekty socjolingwistyczne nazwiska polskiego
141. Jan Mozrzymas, Współczesne aspekty klasycznych intuicji symetrii, piękna i harmonii

1991
142. Feliks Wąsik, Wpływ promieniowania słonecznego na skórę człowieka. Czy opalanie jest szkodliwe?
143. Piotr Sawicki, Między dwoma totalizmami. Hiszpańska wojna domowa 1936-1939 w oczach jej polskich świadków
144. Jacek Kolbuszewski, Polacy na Łotwie i łotewska droga do niepodległości

1992
145. Andrzej Gładysz, Postępy w leczeniu zakażeń HIV i AIDS
146. Telesfor Poźniak, Rola kultury polskiej w odrodzeniu literackim Białorusi na przełomie XIX i XX wieku
147. Karol Jonca, Wrocławski kardynał Adolf Bertram wobec hitleryzmu (1930-1945)
148. Józef A. Kosiński, Książka w Soplicowie. Jakie książki znali i czytali bohaterowie Pana Tadeusza
149. Zygmunt Hryncewicz, Współczesne poglądy na temat produkcji żywności w rolnictwie
150. Antoni Gucwiński, Sytuacja polskich ogrodów zoologicznych w nowych warunkach ekonomicznych i społecznych
151. Lech Leciejewicz, Pochodzenie Słowian. U źródeł podziałów etnicznych Europy
152. Jan Jończyk, Reforma prawa emerytalnego
153. Mieczysław Inglot, Polonistyka lwowska w latach 1939-1941

1993
154. Lech Tyszkiewicz, Koczownicy (Nomadzi) w kulturze europejskiej wczesnego średniowiecza
155. Bogdan Zakrzewski, Fredrowskie „Lubienie”. Historia miłości i małżeństwa Aleksandra Fredry
156. Stefan Gumiński, Znaczenie związków próchnicznych w żywieniu mineralnym roślin z uwzględnieniem skażenia środowiska
157. Jan Miodek, Skrzydlate słowa Mickiewicza
158. Antoni Gucwiński, Prace badawcze we Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym
159. Jacek Małko, Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju energetyki
160. Henryk Rot, Spór o granice prawa

1994
161. Antoni Furdal, Wizerunek mieszkańców Ziem Odzyskanych
162. Zbigniew Jara, Mózg – narząd szczególny
163. Andrzej Zawada, Spór o Jarosława Iwaszkiewicza
164. Romuald Będziński, Andrzej Wall, Niektóre aspekty biomechaniczne i kliniczne bólów kręgosłupa lędźwiowego
165. Stanisław Ciesielski, Deportacja ludności polskiej do ZSRR w latach 1940-1941
166. Beata Zagórska-Marek, Szczególnie interesujące okazy roślin we Wrocławskim Ogrodzie Botanicznym
167. Janusz Degler, Hic natus est Witkacy (o pobycie Stanisława Ignacego Witkiewicza w Rosji)
168. Zbigniew Duda, Kryteria jakości żywności pochodzenia zwierzęcego
169. Zdzisław Wąsik, O ekologii języków we współczesnej Europie

1995
170. Bogdan Zakrzewski, Kraszewski a zmartwychwstańcy
171. Bolesław Popielski, Paramedycyna w Polsce (o medycynie niekonwencjonalnej)
172. Bolesław Winiarski, Spór o powiaty
173. Roman Galar, Dynamika procesów ewolucyjnych i dylematy sterowania rozwojem
174. Władysław Misiak, Szanse integracji ze wspólnotami europejskimi – argumenty za i przeciw
175. Antoni Gucwiński, Reintrodukcja dzikich zwierząt do pierwotnego środowiska
176. Andrzej Kiejna, Problem lęku we współczesnym świecie
177. Eugeniusz Kołota, Znaczenie warzyw w odżywianiu człowieka
178. Piotr Sawicki, Romantyczna Hiszpania w oczach polskich wędrowców

1996
179. Józef A Kosiński, Nauka polska w okresie przemian ustrojowych w oczach statystyka
180. Herbert A. Hauptman (laureat nagrody Nobla z chemii w 1985 r.), Zasada minimum w metodach bezpośrednich rentgenografii strukturalnej
181. Andrzej Wiszniewski, Szkolnictwo wyższe u progu XXI stulecia
182. Zbigniew Jara, Sen – fenomen nie tylko fizjologiczny
183. Gerwazy Świderski, Niedomagania kręgosłupa – nagminna uciążliwość człowieka XX wieku
184. Ks. Kazimierz Dola, Unia brzeska między Kościołem katolickim a prawosławnym w Królestwie Polskim. W 400-lecie zawarcia
185. Beata Zagórska-Marek, Przybysze z innych kontynentów we Wrocławskim Ogrodzie Botanicznym
186. Halina Rządkowska-Bodalska, Ziołolecznictwo we współczesnej medycynie
187. Grzegorz Załucki, Wpływ zwierząt na psychikę człowieka
188. Norbert Honsza, Polska i Polacy w literaturze niemieckiej

1997
189. Zbigniew Jara, Daniel J. Bem, Echolokacja – radiolokacja – przyroda – technika
190. Antoni Furdal, Podziały kulturowe Europy
191. Adam Bukowczyk, Uzależnienia (alkoholizm, narkomania) są uleczalne
192. Mieczysław Inglot, Pierwiastki robotyzacji w kreowaniu postaci literackich (pierwsze roboty 1811-1861)
193. Jan Kopiec, Świadomość eucharystyczna w Kościele katolickim a Kongres Eucharystyczny
194. Antoni Gucwiński, 130 lat Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego
195. Zbigniew Domosławski, Andrzej Kübler, Ból i cierpienie jako problem ogólnohumanistyczny i lekarski
196. Jan Miodek, Twórczość językowa współczesnych Polaków
197. Bożena Klimczak, Prywatyzacja w Polsce i na świecie

1998
198. Bogdan Zakrzewski, Arcygrafoman wobec arcypoety (ks. Wincenty Kraiński wobec Adama Mickiewicza)
199. Tadeusz Kotula, „Dobrzy i źli” cesarze. Krytyka rządów w starożytności rzymskiej
200. Jerzy Fekecz, 200 Wrocławskich Czwartków Naukowych
        Zbigniew Jara, Obraz świata – rzecz o informacji w przyrodzie
201. Edward Pietraszek, Obszary, regiony, granice w Europie
202. Jan Waszkiewicz i Grzegorz Roman, Wrocław u progu XXI wieku. Kierunki rozwoju miasta w bliskiej i średniej perspektywie
203. Beata Zagórska-Marek, Kwiaty i my. Bliskie spotkania trzeciego stopnia
204. Bogumił Halawa, Czynniki zagrożenia chorobą niedokrwienną serca i nadciśnieniem tętniczym
205. Adolf Juzwenko, 80 lat walki o kształt państwa polskiego i jego miejsce w Europie (1918-1998)
206. Lesław Martan, O nowych metodach wynagradzania za pracę na przykładzie Austrii i Niemiec
207. Bogdan Zakrzewski, Tadeusz Soplica w poemacie Mickiewicza,
Jerzy Fabiszewski, Czerpanie wiedzy botanicznej z poezji Mickiewicza,
Ludwik Tomiałojć, „Puszcz litewskich głębiny” – spojrzenie zoologa

1999
208. Franciszek Marek, Trwałe wartości polskiej kultury duchowej na Śląsku
209. Zuzanna Borcz, Woda jako czynnik kształtujący krajobraz
210. Wacław Kasprzak, Prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego do roku 2025
211. Waldemar Kożuszek, Dzieje chirurgii akademickiej we Wrocławiu
212. Gerwazy Świderski, Znaczenie antropologii klinicznej w leczeniu kręgosłupa
213. Jan Kopiec, Rola papiestwa XX wieku w rozwiązywaniu problemów współczesności
214. Henryk Dziurla, Rewaloryzacja czy remont kompleksu leopoldyńskiego na 300-lecie Uniwersytetu Wrocławskiego
215. Antoni Gucwiński, Problemy ogrodów zoologicznych w końcu XX wieku
216. Antoni Furdal, Generalna Gubernia – mój kraj rodzinny
217. Andrzej Kotecki, Produkcja roślinna w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
218. W 150-lecie śmierci Juliusza Słowackiego:
        Mieczysław Inglot, Liryka Juliusza Słowackiego na przykładzie utworu „Rozłączenie”
        Jacek Kolbuszewski, Krajobrazy Juliusza Słowackiego

2000
219. Lech Tyszkiewicz, Wokół Zjazdu Gnieźnieńskiego (spotkania Bolesława Chrobrego z Ottonem III) po tysiącu latach
220. Bronisław Pilawski, Oszczędzanie życia ludzkiego jako jeden z efektów wynalazczości
221. Janusz Czyż, Kazimierz Bartel – człowiek – uczony – polityk
222. Andrzej Steciwko, Medycyna rodzinna jako jeden z czynników powodzenia reformy służby zdrowia
223. Andrzej Samek, Bionika a nauki przyrodnicze czyli przyroda mistrzem rozwiązań w technice
224. Beata Zagórska-Marek, Czy rośliny mają płeć?
225. Gerwazy Świderki, Dlaczego Polska w 1939 roku ratowała Europę?
226. Jan Oszmiański, Żywność i wyżywienie. Naturalne wymiatacze wolnych rodników – ich znaczenie dla zachowania zdrowia
227. Anna Dąbrowska, O eufemizmach polskich

2001
228. Janusz Zaleski, Program dla Odry 2006
229. Andrzej Mulak, Reforma Edukacji Narodowej – wyzwania i nadzieje
230. Jerzy Pejcz, Jan Sebastian Bach – mity i fakty, a także o pożytku rozumienia muzyki i co z tego wynika
231. Jan Miodek, Czy polszczyzna jest w stanie zagrożenia?
232. Stanisław Klimentowski, Aktualne zarazy bydła a zagrożenia zdrowia człowieka
233. Antoni Gucwiński, Publiczność a zdrowie zwierząt w ZOO
234. Jan Koch, Wiedza, innowacje i transfer technologii
235. Ernest Niemczyk, Monoteizm Echnatona a architektura
236. Antoni Furdal, Nasze rocznice

2002
237. Bożena Klimczak, Mniej znane aspekty globalizacji
238. Antoni Ogorzałek, Etyka inżynierii biologicznej
239. Barbara Świątek, Błąd lekarski
240. Aleksander Weron, Hugo Steinhaus prekursorem rynku energii w Polsce
241. Jerzy Maroń, Mity i legendy średniowiecznej wojskowości
242. Beata Zagórska-Marek, Ogród Botaniczny
243. Leon Kieres, Czy warto zajmować się przeszłością?
244. Janusz Zaleski, Idea Instytutu Odrzańskiego
245. Adolf Juzwenko, Portret miasta środkowo-europejskiego. O pisarstwie historycznym Normana Davies’a

2003
246. Krzysztof Tchoń, Czy powstanie gatunek robo-sapiens? O perspektywach rozwoju robotyki
247. Zbigniew Jara, Wrzesień 1939. Fragmenty pamiętnika
248. Andrzej Krzywiecki, O rozmaitych zastosowaniach matematyki
249. Janusz Kubrakiewicz, Być albo nie być. Czyli o asymetrii podziałów komórkowych w rozwoju
250. Andrzej Wiszniewski, Czy w 2010 roku prześcigniemy Amerykę? Polskie uczelnie w Unii Europejskiej
251. Antoni Gucwiński, Rola ogrodów zoologicznych w XXI wieku
252. Marian Klinger, Choroby nerek. O ograniczeniach i szansach współczesnej medycyny
253. Tadeusz Bober, Droga do rekordu
254. Wojciech Kustrzycki, Droga do serca. Współczesny stan i trendy rozwoju kardiochirurgii

2004
255. Antoni Mituś, O zaskakującej strukturze cieczy – nowe koncepcje i obiecujące efekty fizyczne
256. Maria Cieślak, Starość demograficzna Europy – sukces czy zagrożenie?
257. Tadeusz Zipser, Filozofia nauki wyrażona w poemacie
258. Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Etyka w farmakologii klinicznej. Problemy badań nowych leków na ludziach oraz stosowania placebo
259. Jan Waszkiewicz, Komunikacja społeczna na Dolnym Śląsku
260. Beata Zagórska-Marek, Muzyka drzew
261. Zofia Więckowicz, Problemy kształtowania obszarów wiejskich
262. Andrzej Łoś, Społeczeństwo bez elit: rzeczywistość czy hipoteza?
263. Andrzej Dorobisz, Aktualne trendy w leczeniu niedokrwienia narządów

2005
264. Zbigniew Jara, Listy do matki z obozu koncentracyjnego
265. Ryszard Natusiewicz, Studenckie wizje adaptacji fragmentów starego miasta we Wrocławiu
266. Antoni Siewiński, Polski cmentarz wojenny w Charkowie
267. Małgorzata Kuliszkiewicz-Janus, Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego MRS. Zastosowanie kliniczne i znaczenie w metabolizmie chorób rozrostowych krwi
268. Jan Kurdybelski, Czy cywilizacja postchrześcijańska w Europie?
269. Antoni Gucwiński, Nowy dom dla tygrysów
270. Marek Derwich, Jak funkcjonował kościół w Polsce pierwszych piastów
271. Tomasz Ossowicz, Co mówi sobą miasto
272. Janusz Kubicki, Życie małżeńskie królów Polski

2006
273. Mieczysław Inglot, Dlaczego się śmiejemy? Dowcip polski na początku XXI stulecia
274. Halina Kwaśnicka, Sztuczna inteligencja – granice i możliwości
275. Gerwazy Świderski, Jakość biologiczna populacji polskiej – 70 lat badań
276. Włodzimierz Greblicki, Teoria wiązania krawata
277. Jerzy Błaszczuk, Eutanazja czy miłosierdzie?
278. Beata Zagórska-Marek, Tęczowy świat. O przyczynach zabarwienia organów roślin
279. Antoni Furdal, Język w dzisiejszym społeczeństwie
280. Małgorzata Daczewska, Komórki satelitarne w rozwoju mięśni
281. Krzysztof Kawalec, 80 lat po przewrocie majowym Józefa Piłsudskiego – refleksje historyka

2007
282. Stanisław Gajda, Polszczyzna w europejskiej przestrzeni kulturowo-językowej
283. Kornel Morawiecki, 18 lat minęło – spór o „okrągły stół” z obecnej perspektywy
284. Grzegorz Roman, Jak się zmieni Wrocław w najbliższych latach
285. Andrzej Gładysz, Czy renesans chorób zakaźnych? Współczesne zagrożenia epidemiologiczne
286. Józef Kosian, Angelus Silesius i mistyka śląska
287. Radosław Ratajczak, Rola ogrodów zoologicznych w ochronie ginących gatunków
288. Antoni Ogorzałek, Kazachstan – daleki a zarazem bliski. Paranaukowe refleksje z podróży
289. Krzysztof Kawalec, Szanse demokracji w Polsce niepodległej
290. Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Etyczne aspekty stosowania placebo

2008
291. Piotr Wojciechowski, Między słabnącą rodziną a potęgą rynku – tezy do namysłu nad demokracją

2009
292. Mieczysław Inglot, Marian Ursel, Ewa Ferenc-Szydełko, Juliusz Słowacki dzisiaj

Skip to content