WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Société des Sciences et des Lettres de Wrocław

Wrocław Scientific Society

 

KONFERENCJE I SESJE

15 lutego 1950 r. – Sesja ku czci Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina
6 lipca 1950 r. – Konferencja naukowa nt. Badań nad stosunkami polsko-niemieckimi w przeszłości
21 maja 1953 r. – Konferencja Zespołu Nauk Przyrodniczych Sesji Naukowej Odrodzenia
20-21 listopada 1953 r. – I Konferencja Naukowa Komisji Bibliografii i Bibliotekoznawstwa
30 maja 1954 r. – Sesja naukowa poświęcona twórczości Ludwika Hirszfelda
3-5 listopada 1954 r. – II Konferencja Naukowa Komisji Bibliografii i Bibliotekoznawstwa
21-23 maja 1955 r. – Sesje naukowe w 10-tą rocznicę wyzwolenia Dolnego Śląska w ramach Dni Nauki i Kultury we Wrocławiu
2 listopada 1955 r. – Sesja poświęcona odzyskaniu zabytków kultury narodowej
5 listopada 1955 r. – Konferencja naukowa O zastosowaniu izotopów
7-8 maja 1959 r. – Sesja naukowa w ramach Dni Nauki i Kultury we Wrocławiu
5 maja 1960 r. – I Publiczna Sesja Naukowa Komisji Śląskiej
5 maja 1961 r. – II Publiczna Sesja Naukowa Komisji Śląskiej Konferencja naukowa Zagadnienia Turowa, Zatoń
11-12 czerwca 1962 r. – Sesja poświęcona Pamiętnikom Paska
18 października 1963 r. – Sesja naukowa nt. Historii matematyki polskiej
13-14 marca 1964 r. – II Międzynarodowe Sympozjum Purkyniowskie
21-23 października 1964 r. – Naukowa Sesja Wyjazdowa Problemy Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, Lubin
3-4 czerwca 1965 r. – Sesja naukowa Zagadnienia fluoru w balneologii
2 lutego 1966 r. – 20 października 1966 r. Polsko-Czechosłowacka Sesja Archeologiczna
15 kwietnia 1967 r. – I Konferencja Ośrodków Naukowo-Badawczych Uzdrowisk Dolnośląskich, Cieplice
15 maja 1967 r. – Konferencja naukowa Badania nad kulturą współczesną
6 listopada 1967 r. – Konferencja z okazji 50 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej
9 grudnia 1967 r. – Sesja popularnonaukowa Reymont wobec europejskiej i polskiej tradycji literackiej, Złotoryja
10-11 maja 1968 r. – Sesja nt. Problemów współczesnego ruchu kulturalno-oświatowego, Jelenia Góra
18-19 października 1968 r. – Sesja nt. popularyzacji wiedzy, Jabłonna
4 grudnia 1968 r. – Sesja naukowa poświęcona 50-leciu odzyskania niepodległości
22 maja 1969 r. – Otwarta sesja naukowa poświęcona 25-leciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
17 kwietnia 1970 r. – Popularnonaukowa sesja Leninowska, Jelenia Góra
20-21 maja 1970 r. – Wyjazdowa sesja naukowa Człowiek pracy w dużym zakładzie przemysłowym
29-30 maja 1973 r. – Sesja naukowa Przemiany wsi dolnośląskiej w 25-leciu PRL
29 listopada 1973 r. – Sesja poświęcona działalności naukowej prof. Franciszka Bujaka
9-11 października 1975 r. – Ogólnopolska sesja naukowa w 500-lecie polskiego słowa drukowanego na Śląsku
30 października 1975 r. – Sesja poświęcona działalności prof. Stanisława Kulczyńskiego
27 maja 1976 r. – Sesja poświęcona działalności naukowej prof. Bolesława Świętochowskiego
10 czerwca 1976 r. – Sesja jubileuszowa Towarzystwa naukowe w systemie organizacji nauki w 30-lecie założenia WTN
21 listopada 1976 r. – Popularnonaukowa sesja W sześćdziesiątą rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza, Legnica
5 maja 1977 r. – Sesja naukowa poświęcona pamięci prof. Edwarda Marczewskiego
25-26 września 1978 r. – Konferencja naukowa Spuścizna arystotelowska a nauka współczesna, Rydzyń
28 października 1978 r. – Sesja naukowa Problemy turystyki w Karkonoszach, Jelenia Góra
9-10 listopada 1978 r. – Konferencja naukowa Rodzina i kultura
23-24 kwietnia 1979 r. – Konferencja naukowa Ochrona osobowości człowieka w cywilizacji współczesnej
31 maja 1979 r. – Sesja w 100-lecie urodzin Alberta Einsteina
28 listopada 1979 r. – Sesja naukowa Dziecko – rodzina – społeczeństwo, Jelenia Góra-Cieplice
11-12 grudnia 1979 r. – Interdyscyplinarna sesja naukowa z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka
30 maja 1980 r. – Konferencja środowiskowa nt. Dorobku naukowego bibliotek wrocławskich
28 września 1980 r. – Sympozjum naukowe Sadownictwo w gospodarce narodowej, Trzebnica
15-16 czerwca 1981 r. – Sesja naukowa Śląskie cmentarze i pomniki nagrobne, Świdnica
28 maja 1983 r. – Sesja poświęcona dorobkowi naukowemu prof. Stanisława Bąka i prof. Stanisława Rosponda
26 stycznia 1984 r. – Sesja naukowa poświęcona współczesnej problematyce przekładowej
31 maja – 1 czerwca 1984 r. – Interdyscyplinarna konferencja naukowa Wątki magnetyczne w nauce
22 lutego 1985 r. – Sesja naukowa Środowisko naturalne a technika w rozwoju historycznym, Wałbrzych
22 czerwca 1985 r. – Seminarium nt. Wykorzystania energii słonecznej
25-26 kwietnia 1986 r. – Sesja nt. Ethosu ludzi nauki (odwołana przez Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu)
26 września 1986 r. – Konferencja naukowa Z dziejów włókiennictwa na Śląsku, Bielsko Biała
5 września 1987 r. – Sesja naukowa w 100-ną rocznicę urodzin prof. Hugo Steinhausa
17 listopada 1987 r. – Sesja naukowa poświęcona działalności naukowej prof. Władysława Floryana
14 kwietnia 1988 r. – Konferencja naukowa Przeszłość i przyszłość energetyki
22 marca 1990 r. – Sesja naukowa poświęcona pamięci prof. Ludwika Badiana
17 grudnia 1991 r. – Sesja naukowa Środowisko ekologiczne i kulturowe Wrocławia
18 grudnia 1992 r. – Sesja naukowa Historia i ochrona zabytków techniki w świadomości społecznej
29 stycznia 1993 r. – Sesja naukowa Demokratyczne państwo prawne. Aksjologia-struktura-funkcje
17 grudnia 1993 r. – Sesja naukowa Elementy rewolucji przemysłowej w XIX-wiecznym Wrocławiu
9 grudnia 1994 r. – Sympozium nt. Ochrony zabytków techniki
16-17 grudnia 1994 r. – I Konferencja Środowiskowa Komputerowe wspomaganie badań naukowych (I ŚK KOWBAN’1994), Wrocław
25 maja 1995 r. – Sesja naukowa Wrocław i Ziemie Zachodnie w perspektywie 50-lecia (1945-1995), Wrocław
25-26 września 1995 r. – Konferencja naukowa Politechnika Lwowska – macierz polskich politechnik, Wrocław
14-16 grudnia 1995 r. – II Krajowa Konferencja Komputerowe wspomaganie badań naukowych (II KK KOWBAN’1995), Wrocław
17-19 października 1996 r. – III Krajowa Konferencja Komputerowe wspomaganie badań naukowych (III KK KOWBAN’1996), Polanica Zdrój
10 grudnia 1996 r. – Sesja jubileuszowa Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 1946-1996
11 grudnia 1996 r. – Sesja naukowa poświęcona pamięci prof. Jerzego I. Skowrońskiego
17-19 października 1997 r. – IV Krajowa Konferencja Komputerowe wspomaganie badań naukowych, Świeradów Zdrój
6-8 listopada 1997 r. – I Krajowa Konferencja Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna-antropologia kultury-humanistyka (I KK TANATOS’1997), Karpacz
15-17 października 1998 r. – V Krajowa Konferencja Komputerowe wspomaganie badań naukowych (V KK KOWBAN’1998), Polanica Zdrój
5-7 listopada 1998 r. – II Krajowa Konferencja Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna-antropologia kultury-humanistyka (II KK TANATOS’1998), Karpacz
28-30 października 1999 r. – VI Krajowa Konferencja Komputerowe wspomaganie badań naukowych (VI KK KOWBAN’1999), Polanica Zdrój
4-6 listopada 1999 r. – III Krajowa Konferencja Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna-antropologia kultury-humanistyka (III KK TANATOS’1999), Karpacz
26-28 października 2000 r. – VII Krajowa Konferencja Komputerowe wspomaganie badań naukowych (VII KK KOWBAN’2000) , Polanica Zdrój
16-18 listopada 2000 r. – IV Krajowa Konferencja Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna-antropologia kultury-humanistyka (IV KK TANATOS’2000), Karpacz
25-27 października 2001 r. – VIII Krajowa Konferencja Komputerowe wspomaganie badań naukowych (VIII KK KOWBAN’2001), Świeradów Zdrój
8-10 listopada 2001 r. – V Krajowa Konferencja Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna-antropologia kultury-humanistyka (V KK TANATOS’2001), Karpacz
24-26 października 2002 r. – IX Krajowa Konferencja Komputerowe wspomaganie badań naukowych (IX KK KOWBAN’2002), Polanica Zdrój
7-9 listopada 2002 r. – VI Krajowa Konferencja Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna-antropologia kultury-humanistyka (VI KK TANATOS’2002), Szklarska Poręba
22-24 października 2003 r. – X Krajowa Konferencja Komputerowe wspomaganie badań naukowych (X KK KOWBAN’2003), Polanica Zdrój
5-7 listopada 2003 r. – VII Krajowa Konferencja Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna-antropologia kultury-humanistyka (VII KK TANATOS’2003), Szklarska Poręba
27-29 października 2004 r. – XI Krajowa Konferencja Komputerowe wspomaganie badań naukowych (XI KK KOWBAN’2004), Polanica Zdrój
17-19 listopada 2004 r. – VIII Krajowa Konferencja Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna-antropologia kultury-humanistyka (VIII KK TANATOS’2004), Szklarska Poręba
26-28 października 2005 r. – XII Krajowa Konferencja Komputerowe wspomaganie badań naukowych (XII KK KOWBAN’2005), Polanica Zdrój
16 -18 listopada 2005 r. IX Krajowa Konferencja Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna-antropologia kultury-humanistyka (IX KK TANATOS’2005), Szklarska Poręba
25 -27 października 2006 r. XIII Krajowa Konferencja Komputerowe wspomaganie badań naukowych (XIII KK KOWBAN’2006), Polanica Zdrój
15 -17 listopada 2006 r. X Krajowa Konferencja Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna-antropologia kultury-humanistyka (X KK TANATOS’2006), Szklarska Poręba
8 grudnia 2006 r. Sesja jubileuszowa Dzieje badań naukowych inspirowanych przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 1946-2006
24-26 października 2007 r. XIV Krajowa Konferencja Komputerowe wspomaganie badań naukowych (XIV KK KOWBAN’2007), Szklarska Poręba
14-16 listopada 2007 r. XI Krajowa Konferencja Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka (XI KK TANATOS’2007), Szklarska Poręba
22-24 października 2008 r. XV Krajowa Konferencja Komputerowe wspomaganie badań naukowych (XV KK KOWBAN’2008), Polanica Zdrój
5-7 listopada 2008 r. XII Krajowa Konferencja Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka (XII KK TANATOS’2008), Szklarska Poręba
19-20 października 2009 r. Konferencja Naukowa Juliusz Słowacki w dwusetną rocznicę urodzin, Wrocław
28-30 października 2009 r. XVI Krajowa Konferencja Komputerowe wspomaganie badań naukowych (XVI KK KOWBAN’2009), Polanica Zdrój
4-6 listopada 2009 r. XIII Krajowa Konferencja Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka (XIII KK TANATOS’2009), Szklarska Poręba
20-21 października 2010 r. Konferencja Naukowa Władysław Nehring – uczony, edytor, nauczyciel, Wrocław
20-22 października 2010 r. XVII Krajowa Konferencja Komputerowe wspomaganie badań naukowych (XVII KK KOWBAN’2010), Polanica Zdrój
3-5 listopada 2010 r. XIV Krajowa Konferencja Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka (XIV KK TANATOS’2010), Szklarska Poręba
26-28 października 2011 r. XVIII Krajowa Konferencja Komputerowe wspomagania badań naukowych (XVIII KK KOWBAN’2011), Polanica Zdrój
16-18 listopada 2011 r. XV Krajowa Konferencja Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka (XV KK TANATOS’2011), Polanica Zdrój
20 stycznia 2012 r. Sesja jubileuszowa 65 lat Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 110 lat tradycji lwowskiej, Wrocław
24-26 października 2012 r. XIX Krajowa Konferencja Komputerowe wspomaganie badań naukowych (XIX KK KOWBAN’2012), Polanica Zdrój
7-9 listopada 2012 r. XVI Krajowa Konferencja Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka (XVI KK TANATOS’2012), Polanica Zdrój
23-25 października 2013 r. XX Krajowa Konferencja Komputerowe wspomaganie badań naukowych (XX KK KOWBAN’2013), Polanica Zdrój
22-24 października 2014 r. XXI Krajowa Konferencja Komputerowe wspomaganie badań naukowych (XXI KK KOWBAN’2014), Polanica Zdrój
21-23 października 2015 r. XXII Krajowa Konferencja Komputerowe wspomaganie badań naukowych (XXI KK KOWBAN’2015), Polanica Zdrój
19-21 października 2016 r. XXIII Krajowa Konferencja Komputerowe wspomaganie badań naukowych (XXIII KK KOWBAN’2016), Polanica Zdrój
18-20 października 2017 r. XXIV Krajowa Konferencja Komputerowe wspomaganie badań naukowych (XXIV KK KOWBAN’2017), Polanica Zdrój
18 grudnia 2021 r. I Wrocławska Konferencja Naukowa Etos ludzi nauki, Wrocław 
16 – 17 listopada 2022 r. II Krajowa Konferencja Etos ludzi nauki, Wrocław 

 

Skip to content