WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Société des Sciences et des Lettres de Wrocław

Wrocław Scientific Society

 

WYDZIAŁ III – NAUK PRAWNYCH, EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA

Przewodniczący – vacat

Zastępca przewoniczącego – vacat

Sekretarz – vacat

 

Członkowie:

 

 1. Tomasz Chłopecki
 2. Kazimierz Działdocha
 3. Eugenia Fojcik-Mastalska
 4. Józef Frąckowiak
 5. Patryk Gutierrez
 6. Leon Kieres
 7. Józef Koredczuk
 8. Marek Maciejewski
 9. Ryszard Mastalski
 10. Janusz Trzciński
 11. Ewa Stańczyk-Hugiet
Skip to content