JUBILEUSZOWA SESJA NAUKOWA

ETOS LUDZI NAUKI

18 GRUDNIA 2021r.

Sala Sesyjna Rady Miasta Wrocławia (Sukiennice 9)

Wrocławskie Towarzystwo Naukowe powstało w trudnych — wręcz heroicznych — czasach powojennej odbudowy kraju, a w szczególności budowy nauki polskiej we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Uroczysta inauguracja jego działalności nastąpiła 10 czerwca 1946 roku w auli Politechniki Wrocławskiej. Była ona zwieńczeniem starań i prac podjętych już jesienią 1945 roku przez członków Towarzystwa Naukowego we Lwowie, działającego w latach 1920-1939, będącego kontynuacją powstałego w roku 1901 Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej we Lwowie.

Pierwszym i długoletnim prezesem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego był prof. Stanisław Kulczyński, a do członków założycieli należeli tak znakomici uczeni, jak Jerzy Kowalski, Tadeusz Mikulski, Stanisław Rospond, Tadeusz Bigo, Wincenty Styś, Kamil Stetko, Teofil Modelski, Kazimierz Majewski, Karol Maleczyński, Antoni Knot, Hugo Steinhaus, Bronisław Knaster, Kazimierz Sembrat, Gustaw Poluszyński, Ludwik Hirszfeld, Andrzej Klisiecki, Stanisław Loria czy Edward Sucharda.

Obchodzi zatem w tym roku Wrocławskie Towarzystwo Naukowe piękny jubileusz 75-lecia. Za wkład wniesiony w rozwój i promocję wrocławskiej nauki otrzymało w czerwcu nagrodę Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka.

Obecni członkowie WTN z jego prezesem prof. Wojciechem Witkiewiczem na czele za główny cel działalności tej jakże zasłużonej placówki uznają uczynienie z niej platformy dyskusyjnej nad kierunkami rozwoju Wrocławia i Dolnego Śląska. Chodzi o to, by stanowiło ono forum upowszechniania ważnych idei naukowych i społecznych, a nade wszystko — by promowało ideę społeczeństwa opartego na wiedzy i kompetencji. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe chce kontynuować lwowskie tradycje i założenia dotyczące propagowania wiedzy i nauki, ale w nowej odsłonie, dostosowanej do współczesnych czasów.

Dlatego narodził się pomysł zorganizowania sesji naukowej, która będzie zwieńczeniem jubileuszu 75-lecia. Sesji mającej szczególne znaczenie, idea bowiem jej organizacji sięga roku 1986, a miała się ona odbyć w dniach 24-25 kwietnia. Jej tematem był ETOS LUDZI NAUKI. Zgromadzono wiele referatów, a pochodziły one z ośrodków akademickich Warszawy, Krakowa, Poznania, Łodzi i Wrocławia. Decyzją ówczesnego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu sesję, niestety, odwołano. „Przełożona na później”, jak to sformułowano, nigdy się nie odbyła.

Tym goręcej i serdeczniej zapraszamy do udziału w niej w roku jubileuszowym, a odbędzie się ona w sobotę 18 grudnia.

W imieniu Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego

prof. Jan Miodek
prof. Wojciech Witkiewicz – Prezes Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego

PROGRAM KONFERENCJI

08:30 – 09:00

Rejestracja uczestników

09:00 – 09:10

Powitanie uczestników
prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz

09:10 – 09:45

Wystąpienia zaproszonych gości

ETYKA BADAŃ NAUKOWYCH

09:45 – 10:00

Komisja ds Etyki w Nauce a rzetelność w nauce
prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski

10:00 – 10:15

Aspekty etyczne kariery naukowej
prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty

10:15 – 10:30

Etyka i krytyka naukowa
prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński

10:30 – 10:45

Podstawowe zasady życia społecznego warunkiem prawidłowego rozwoju etosu nauki
ks. prof. dr hab. Andrzej Tomko

10:45 – 11:15

Dyskusja panelowa
prowadzący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski

11:15 – 11:35

Przerwa kawowa

ETYKA KRYTYKI NAUKOWEJ

11:35 – 11:50

Etyczny wymiar krytyki naukowej
ks. prof. dr hab. Ignacy Dec

11:50 – 12:05

Etyka krytyki naukowej. Kontekst historyczny i aktualne wymiary
prof. dr hab. Jan Ryszard Sielezin

12:05 – 12:20

Postawy i miejsce refleksji krytycznej w dyskursie etycznym
dr hab. Przemysław Kaczmarek, prof. UWr

12:20 – 12:35

Recenzja jako podstawa krytyki naukowej i wiarygodnego systemu publikacji naukowych: kilka refleksji na marginesie dyskusji o czasopismach drapieżnych
dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr

12:35 – 12:50

Krytyka Naukowa w świetle orzecznictwa sądów polskich
prof. dr hab. Józef Koredczuk

12:50 – 13:20

Dyskusja panelowa
prowadzący: prof. dr hab. Józef Koredczuk

13:20 – 14:20

Przerwa obiadowa

KSZTAŁCENIE KADR NAUKOWYCH

14:20 – 14:35

Edukacja w dobie transformacji cyfrowej
ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

14:35 – 14:50

Dynamic capability-based learning. Nauczanie oparte na dynamicznych zdolnościach
dr hab. inż. Agnieszka Bieńkowska, prof. PWr

14:50 – 15:05

Na drodze do samodzielności. Kształtowanie młodych kadr naukowych
dr. inż. arch. Marta Rusnak

15:05 – 15:45

Dyskusja panelowa
prowadzący: prof. dr hab. Piotr Młynarz

15:45 – 16:05

Przerwa kawowa

ZASTOSOWANIE WYNIKÓW BADAŃ

16:05 – 16:20

Rola środowisk twórczych zdefiniowanie strategii zielonej transformacji Polski
prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski

16:20 – 16:35

Rola nauki w gospodarce lekami: w poszukiwaniu równowagi
prof. dr hab. Paweł Grieb

16:35 – 16:50

O trudzie innowacji: okiem wrocławianina
Tomasz Janoś

16:50 – 17:35

Dyskusja panelowa
prowadzący: prof. dr hab. inż. Marek Langner

17:35 – 18:00

Podsumowanie

08:30 – 09:00

Rejestracja uczestników

09:00 – 09:10

Powitanie uczestników
prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz

09:10 – 09:45

Wystąpienia zaproszonych gości

ETYKA BADAŃ NAUKOWYCH

09:45 – 10:00

Komisja ds Etyki w Nauce a rzetelność w nauce
prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski

10:00 – 10:15

Aspekty etyczne kariery naukowej
prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty

10:15 – 10:30

Etyka i krytyka naukowa
prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński

10:30 – 10:45

Podstawowe zasady życia społecznego warunkiem prawidłowego rozwoju etosu nauki
ks. prof. dr hab. Andrzej Tomko

10:45 – 11:15

Dyskusja panelowa
prowadzący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski

11:15 – 11:35

Przerwa kawowa

ETYKA KRYTYKI NAUKOWEJ

11:35 – 11:50

Etyczny wymiar krytyki naukowej
ks. prof. dr hab. Ignacy Dec

11:50 – 12:05

Etyka krytyki naukowej. Kontekst historyczny i aktualne wymiary
prof. dr hab. Jan Ryszard Sielezin

12:05 – 12:20

Postawy i miejsce refleksji krytycznej w dyskursie etycznym
dr hab. Przemysław Kaczmarek, prof. UWr

12:20 – 12:35

Recenzja jako podstawa krytyki naukowej i wiarygodnego systemu publikacji naukowych: kilka refleksji na marginesie dyskusji o czasopismach drapieżnych
dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr

12:35 – 12:50

Krytyka Naukowa w świetle orzecznictwa sądów polskich
prof. dr hab. Józef Koredczuk

12:50 – 13:20

Dyskusja panelowa
prowadzący: prof. dr hab. Józef Koredczuk

13:20 – 14:20

Przerwa obiadowa

KSZTAŁCENIE KADR NAUKOWYCH

14:20 – 14:35

Edukacja w dobie transformacji cyfrowej
ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

14:35 – 14:50

Dynamic capability-based learning. Nauczanie oparte na dynamicznych zdolnościach
dr hab. inż. Agnieszka Bieńkowska, prof. PWr

14:50 – 15:05

Na drodze do samodzielności. Kształtowanie młodych kadr naukowych
dr. inż. arch. Marta Rusnak

15:05 – 15:45

Dyskusja panelowa
prowadzący: prof. dr hab. Piotr Młynarz

15:45 – 16:05

Przerwa kawowa

ZASTOSOWANIE WYNIKÓW BADAŃ

16:05 – 16:20

Rola środowisk twórczych zdefiniowanie strategii zielonej transformacji Polski
prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski

16:20 – 16:35

Rola nauki w gospodarce lekami: w poszukiwaniu równowagi
prof. dr hab. Paweł Grieb

16:35 – 16:50

O trudzie innowacji: okiem wrocławianina
Tomasz Janoś

16:50 – 17:35

Dyskusja panelowa
prowadzący: prof. dr hab. inż. Marek Langner

17:35 – 18:00

Podsumowanie

               

Skip to content