WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Société des Sciences et des Lettres de Wrocław

Wrocław Scientific Society

 

CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE

 

Prof. dr hab. Tadeusz Bigo
członek przybrany Towarzystwa Naukowego we Lwowie

Prof. dr hab. Ludwik Hirszfeld
członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

Prof. dr hab. Andrzej Klisiecki
członek przybrany Towarzystwa Naukowego we Lwowie

Prof. dr hab. Bronisław Knaster
członek korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

Prof. dr hab. Antoni Knot
członek przybrany Towarzystwa Naukowego we Lwowie

Prof. dr hab. Jerzy Kowalski
członek czynny zamiejscowy Towarzystwa Naukowego we Lwowie
członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności

Prof. dr hab. Stanisław Kulczyński
członek czynny zamiejscowy Towarzystwa Naukowego we Lwowie
członek zamiejscowy Polskiej Akademii Umiejętności

Prof. dr hab. Stanisław Loria
członek przybrany Towarzystwa Naukowego we Lwowie

Prof. dr hab. Kazimierz Majewski
członek przybrany Towarzystwa Naukowego we Lwowie

Prof. dr hab. Karol Maleczyński
członek przybrany Towarzystwa Naukowego we Lwowie

Prof. dr hab. Tadeusz Mikulski
członek korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

Prof. dr hab. Teofil Modelski
członek czynny zamiejscowy Towarzystwa Naukowego we Lwowie

Prof. dr hab. Leszek Ossowski
członek korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

Prof. dr hab. Gustaw Poluszyński
członek przybrany Towarzystwa Naukowego we Lwowie

Prof. dr hab. Stanisław Rospond
członek przybrany Towarzystwa Naukowego we Lwowie

Prof. dr hab. Eugeniusz Rybka
członek przybrany Towarzystwa Naukowego we Lwowie

Prof. dr hab. Kazimierz Sembrat
członek przybrany Towarzystwa Naukowego we Lwowie

Prof. dr hab. Kamil Stefko
członek czynny zamiejscowy Towarzystwa Naukowego we Lwowie

Prof. dr hab. Hugo Steinhaus
członek czynny zamiejscowy Towarzystwa Naukowego we Lwowie
członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności

Prof. dr hab. Wincenty Styś
członek przybrany Towarzystwa Naukowego we Lwowie

Prof. dr hab. Edward Sucharda
członek przybrany Towarzystwa Naukowego we Lwowie
członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności
członek korespondent Akademii Nauk Technicznych

Prof. dr hab. Ananiasz Zajączkowski
członek korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

Skip to content